Információs szám
06 30 219 6310
Bejelentkezés
 • Céginformáció
 • Székhely
  1173 Budapest, Esztena utca 3/A/2.

 • Levelezési cím
  2750 Nagykőrös, Szabadság tér 1. I.emelet 2.

 • Telefon
  +36 30 219 6310

 • Fax

 • E-mail
  info@octagram.hu

 • Ügyvezető
  Dr. Farkas Lajos Csaba

 • Adószám
  25382222-2-42

 • Cégjegyzékszám
  01-09-271927

 • Központi iroda címe
  2750 Nagykőrös, Szabadság tér 1. I. emelet 2.

Panaszbejelentés
Utolsó módosítás: 2018.09.26
Az Octagram Consulting Kft. célja az Ügyfelek magas színvonalú, gyors és hatékony kiszolgálása. Az Ügyfelektől érkező panaszokat a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, kiemelten kezeli.
 
Ennek megfelelően biztosítja, hogy az Ügyfél az Alkusz magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen vagy telefonon), vagy írásban (személyesen, vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben) közölhesse.

Panaszbejelentését megteheti:

Telefonon: az Alkusz következő telefonszámán: +36 1 444 9311
  
A hívásfogadási idő: Hétfő -Péntek 9 órától 17 óráig terjed. Üzemidőn kívül az automatikus menüpontok minden nap 20 óráig aktívak.
Az Ügyfél és az Alkusz munkatársa között elhangzott telefonos kommunikációt az Alkusz hangfelvétellel rögzíti, és a hangfelvételt egy évig megőrzi. Erről az Ügyfelet a telefonos ügyintézés kezdetén ügyfélszolgálati munkatársaink tájékoztatják. Az Ügyfél kérésére az Alkusz biztosítja a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen rendelkezésre bocsátja a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet. A telefonon közölt panasz esetén az Alkusz biztosítja az ésszerű várakozási időn belüli hívásfogadást és ügyintézést.

Elektronikus levélben: az  ugyfelvonal@octagram.hu e-mail címen.

Személyesen: szóban, illetve írásban (akár más által átadott irat útján) az Alkusz ügyfélforgalom számára nyitva álló következő helyiségében (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 1. I. emelet 2.) nyitvatartási időben: Hétfő - Csütörtök: 09.00 – 17.00, Péntek: 09.00 – 14.00.;
 
Az Ügyfél szóbeli panaszát az Alkusz munkatársai rögzítik és a bejelentésről másolati példányt bocsátanak a rendelkezésére.
 
Postai úton: Octagram Consulting Kft., 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 1. I.em.2. levelezési címen.
  
Az Ügyfél panaszbejelentését meghatalmazott útján is megteheti. Amennyiben az Ügyfél meghatalmazott útján jár el, a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni

Meghatalmazás panasz bejelentésére formanyomtatvány>>>

Az Ügyfél panaszbejelentését a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központja honlapjáról letölthető formanyomtatvánnyal támogatja.

Panaszbejelentési formanyomtatvány>>>
Minden jog fenntartva © 2013 Octagram Consulting Kft.
Készítette: SK Trend Kft
Verzió:
Utolsó frissítés: 2018.09.26